Begeleiding naar succes

  • Verkoop
  • Aankoop
  • Fusie
  • Management Buy Out of Buy in

Wanneer is een overname echt succesvol?

Een overnamepoces is voor beide partijen in ieder geval geslaagd als voldaan is aan de hoofdvoorwaarde;

Beide partijen moeten gelukkig zijn met de gemaakte deal!

Bijkomstige voorwaarden die dit "geluk" kunnen dragen zijn bijvoorbeeld:

Als de nieuwe eigenaar meer mogelijkheden heeft met de onderneming dan de oude eigenaar en daardoor meer opbrengsten kan genereren.

Als zowel koper en verkoper het gevoel hebben dat de prijs in overeenstemming is met de waarde welke zij aan de onderneming toekennen.

Als beide partijen op basis van wederzijds vertrouwen en respect met elkaar hebben onderhandeld.

Als ook de medewerkers, leveranciers en klanten de overname als een positieve gebeurtenis ervaren.

Leaflet-DOA_MOB (PDF)

Bekijk het overnameproces diagram