Begeleiding van fusies

Economisch gezien is een fusie het samengaan van twee economische eenheden.
In het bedrijfsleven onderscheidt men verschillende vormen:

Aandelenfusie

Bedrijf A koopt alle aandelen in bedrijf B. B wordt daarmee de 100% dochter van A. De tegenprestatie kan bestaan uit geld of aandelenruil. Zuiver juridisch gezien is dit geen fusie. Belastingtechnisch wordt dit wel als zodanig behandeld.

Bedrijfsfusie

Bedrijf A koopt alle activa van bedrijf B en kan hier geld of aandelen in A voor worden aangeboden als tegenprestatie. B wordt hierdoor een zogenaamde kasgeld-BV of een holding, aangezien A nu de werkelijke onderneming heeft. Zuiver juridisch gezien is dit geen fusie. Belastingtechnisch wordt dit wel als zodanig behandeld. Bijkomend voordeel is de mogelijkheid de lusten zonder de lasten uit te kunnen kiezen. Nadelen zijn echter het feit dat werknemers ook meegenomen moeten worden en dat ieder actief apart moet worden geleverd.

Overig

Ook twee maatschappen of andere vormen die juridisch geen eenheid zijn of niet kunnen fuseren kunnen dit economisch gezien wel. Juridisch gezien is dit geen fusie en ook belastingtechnisch zal hier meestal geen rekening mee worden gehouden.

Binnen Vereniging De Overname Adviseur is door de diverse leden veel ervaring opgedaan in het succesvol begeleiden van bovenstaande fusie-vormen.