De Overname Adviseur OFT

De Overname Adviseur OFT is onderdeel van Westerveld en Vossers, een accountants- en adviesorganisatie met haar wortels in de Achterhoek. Deze wortels vindt u dan ook terug in onze servicekenmerken: no-nonsense en to the point, maar wel met gevoel voor menselijke verhoudingen en de emoties rond een overnameproces. En een beetje humor.

De gezichtsbepalende adviseurs zijn Henk Hoftijzer (van huis uit fiscaal econoom) en Feiko Vrieze (van huis uit registeraccountant). Beiden beschikken over langjarige ervaring in fusie- en overnamebegeleiding in het (middelgrote) MKB en kennen de kansen en bedreigingen hierin. Waarbij je mag constateren dat de meeste ondernemers de kansen ook wel zien. Alleen menen wij daar iets aan te kunnen toevoegen: structuur, tijdlijnen, alternatieven.

De ervaring leert ons dat veel ondernemers gefocust raken op de geïdentificeerde kans. Aan de ene kant is dat goed, omdat juist die focus zorgt voor de dynamiek en snelheid die nodig is om de kans ook tot wasdom te brengen. De focus zorgt er echter ook vaak voor dat een wellicht beter alternatief onderbelicht blijft, dat er sprake is van een korte termijnvisie, of dat volstrekt voorbij wordt gegaan aan integratieproblemen na een overname.

Daarom willen we graag ook in een vroeg stadium aan tafel zitten. Eerst het waarom achterhalen en wegen, en pas daarna de technische invulling verzorgen.

In dat tweede stadium zorgen we voor projectmanagement, waardebepalingen, structureren en begeleiden van onderhandelingen en eventueel de zogeheten due-diligence-onderzoeken. Daarvoor kunnen we putten uit de kennis in de organisatie van Westerveld en Vossers (80 fte), maar als we het nodig vinden halen we specifieke kennis uit ons netwerk.

Aan het einde van de rit willen we de ondernemer vooral een gevoel van zekerheid geven: er is gebruik gemaakt van de meest optimale mogelijkheid en een eventuele dealstructuur is geoptimaliseerd. Dat is overigens wat anders dan maximalisatie (verkoop) of minimalisatie (aankoop) van de prijs. Er spelen immers nog vele andere aspecten zoals garanties, concurrentiebedingen, eventuele earn-outs en dergelijk. Daarnaast is bij een acquisitie aandacht geschonken aan het integratietraject en ligt hiervoor een plan op tafel. Mocht dat nodig zijn dan kunnen we u natuurlijk ook in dat traject adviserend en eventueel structurerend terzijde staan.

Tot slot willen we benadrukken dat in onze visie een overnameproces altijd een samenwerking is tussen ondernemer en adviseur. Een tijdelijk huwelijk om uw dynamiek en drive te koppelen aan onze ratio, kennis en weegschaal. Met als doel een optimale uitkomst.